Financieel verslag Loge De Vriendschap

2015

Inkomsten uit:

Contributie leden en giften, overig

12069,73

 

Uitgaven aan:

Logegebouw, hoofdbestuur, voorlichting, bijeenkomsten, diversen:

12069,73

 

2016

Inkomsten uit:

Contributie leden en giften, overig

11760,55

 

Uitgaven aan:

Logegebouw, hoofdbestuur, voorlichting, bijeenkomsten, diversen:

11760,55

 

2017

Inkomsten uit:

Contributie leden en giften, overig

10297,51

 

Uitgaven aan:

Logegebouw, hoofdbestuur, voorlichting, bijeenkomsten, diversen:

10297,51

 

 Terug