WELKOM  

bij de voorlichtingspagina van de Vrijmetselaarsloge

nr 35

"De Vriendschap"

te 's Gravenhage

 
  

         


1809  200 jaar loge De Vriendschap   2009

ongewone comparitie:  open deur 4maart 2019

 

De Haagse Loge “De Vriendschap” stelt eens per jaar haar wekelijkse samenkomst open voor deelname door geïnteresseerde niet-vrijmetselaars:

maandagavond 4 maart, om 20.00 uur in het Logegebouw:  2e Sweelinckstraat 131, ’'s-Gravenhage.

Deze samenkomst, ditmaal zonder maçonniek ritueel, draagt voor het overige het karakter van de gebruikelijke “comparities” van onze Loge.  Dus zal door een van de leden een korte inleiding worden gehouden (een “bouwstuk worden opgeleverd”), gevolgd door gedachtewisseling.  Het bouwstuk zal, onder het motto “van zelf sprekend”, ingaan op de vraag in hoeverre ons wij ons zelf kennen en doen kennen. Het uitgangspunt hiervoor is de oude spreuk "ken u zelve", welke reeds door de oude Grieken boven de ingang van hun tempels was aangebracht. Deze spreuk vormt onder andere ook de basis van de vrijmetselarij.

Voorafgaande aanmelding van geïnteresseerden (alleen mannen) die willen deelnemen, is gewenst, hiervoor kunt u contact opnemen met onze secretaris per

    e-mail secretaris.loge035@vrijmetselarij.nl  of bellen met het onderstaande nummer 


 

Voor inlichtingen kunt u bellen 
0172470119

of

070 3857437

 

Als u dit op prijs stelt, kunt u een informatiefolder van onze loge toegestuurd krijgen, zodat u nog eens rustig het één en ander kunt nalezen.

 

 Vragen of opmerkingen per e-mail

 Naam:
 
 Adres:
 
 Postcode/Plaats:
 
 e-mailadres:

 Opmerkingen:
  

 

Bezoek ook ons 

Gastenboek